2022-2025

Grzegorz Buczek z Oddziału w Warszawie

Joanna Dziedzic-Bukowska z Oddziału w Warszawie

Maria Kawałko z Oddziału w Lublinie

Marcin Michalski z Oddziału we Wrocławiu

Joanna Sokołowska-Moskwiak z Oddziału Śląskiego