Szkolenia on-line

Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym

Szkolenie autorskie – dr Kinga Mazurek-Matuszewska Doktor nauk ścisłych i przyrodniczych, Urbanista Cykl szkoleń: 10, 17, 24 kwietnia 2024 r.

Budowanie odporności miasta z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury w świetle zmian w planowaniu przestrzennym

Szkolenie autorskie – Jacek Godlewski oraz Małgorzata Bartyna-Zielińska Cykl szkoleń: 25 kwietnia 2024 r.; 9 maja 2024 r.