Biblioteka Urbanisty

Seria Biblioteka Urbanisty wydawana jest od 2003 roku. Redaktorem serii był od początku Ludwik Biegański. W chwili obecnej funkcję redaktora pełni Piotr Lorens. Prace nad digitalizacją archiwalnych numerów są już prawie zakończone.

Dotychczas ukazały się:

 1. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. przepisy – omówienia – komentarze” pod redakcją Grzegorza Buczka i Marii Tetery-Jankowskiej, 2003
 2. Miasto – wspólne dobro i zbiorowy obowiązek. Materiały I Kongresu Urbanistyki Polskiej Gdańsk, 11-12 września 2003″ pod redakcją Mieczysława Kochanowskiego i Piotra Lorensa, 2004 
 3. Krzysztof Jaroszyński i Marek Sawicki „Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, Warszawa 2004
 4. Marcin Świetlik „Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” Warszawa 2004
 5. Przestrzeń publiczna miasta postindustrialnego” pod redakcją Mieczysława Kochanowskiego, Warszawa 2005
 6. Integracja i dezintegracja obszarów metropolitalnych” pod redakcją Piotra Lorensa, Warszawa 2005
 7. Problem suburbanizacji” pod redakcją Piotra Lorensa, Warszawa 2005
 8. Dworzec kolejowy w strukturze miasta” pod redakcją Daniela Załuskiego, Warszawa 2006
 9. w trakcie digitalizacji
 10. w trakcie digitalizacji
 11. w trakcie digitalizacji
 12. w trakcie digitalizacji
 13. Andrzej Jędraszko „Gospodarka przestrzenna w Polsce wobec standardów europejskich czyli jak ustanowić dobre prawo dla zrównoważonego rozwoju”, Warszawa 2008
 14. Nowa urbanistyka – nowa jakość życia – Materiały III Kongresu Urbanistyki Polskiej” pod redakcją Ewy Cichy-Pazder i Tadeusza Markowskiego, Warszawa 2009
 15. Manifesty urbanistyczne” pod redakcją Tomasza Majdy i Izabeli Mironowicz, Warszawa 2017
 16. Szyld w krajobrazie miasta” pod redakcją Piotra Lorensa i Wojciecha Walasiaka, Warszawa 2017
 17. Jutro miasta. VI Kongres Urbanistyki Polskiej. Prezentacje – Debaty – Wydarzenia„, pod redakcją Izabeli Mironowicz, Warszawa 2019

Poszczególne tomy Biblioteki Urbanisty dostępne są w Biurze TUP.