Doroczna Nagroda Oddziału TUP w Łodzi za najlepszą pracę dyplomową z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej.

Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Łodzi ogłasza doroczny konkurs na najlepszą pracę dyplomową napisaną w roku akademickim 2021/2022 i obronioną do końca roku kalendarzowego 2022 dotyczącą urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej. Nagroda TUP ma charakter honorowy, a wyróżnieni Autorzy otrzymują dyplom uznania. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wytypowanie prac do tegorocznej edycji konkursu. Będziemy wdzięczni za rozpropagowanie naszej inicjatywy wśród pracowników i studentów Wydziału.

Prace (w formie elektronicznej) prosimy przesłać pocztą e-mail na adres: konkurs_lodz@tup.org.pl
Termin składania wniosków i prac: do dn. 30 kwietnia 2023 r.

Kontakt:
Bartosz Bartosiewicz
konkurs_lodz@tup.org.pl
tel. 42 635 45 74