You are currently viewing Elastyczne planowanie. Poszukiwanie innowacyjnych instrumentów planistycznych – zapisy wideo

Elastyczne planowanie. Poszukiwanie innowacyjnych instrumentów planistycznych – zapisy wideo

Zapraszamy do obejrzenia zapisów wideo z konferencji, które dostępne są na stronie Biura Architekta Miasta Gdańska: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-architekta-miasta/elastyczne-planowanie,a,231766

Otwarcie konferencji oraz Sesja 1. Znaczenie elastycznego planowania w kształtowaniu współczesnych systemów:

Źródło: https://www.youtube.com/@gdanskpl