Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu w dniu 4 kwietnia 2024r. w Rzeszowie

„WIELKA REFORMA PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO”

Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział w Rzeszowie organizuje szkolenie w formie stacjonarnej pt. „Wielka reforma planowania przestrzennego”. w dniu 4 kwietnia 2024r. w Rzeszowie.

Formularz zgłoszenia należy wypełnić dla każdego uczestnika szkolenia osobno. Po przesłaniu jednego zgłoszenia pojawi się opcja ponownego wypełnienia formularza.

Proszę podać adres e-mail uczestnika, na który zostanie przesłane potwierdzenie dokonania zgłoszenia (kopia formularza zgłoszenia). W przypadku podmiotów publicznych adres ten nie powinien być tożsamy z adresem do wysłania faktury.

* Wskazuje wymagane pytanie