Reforma planowania przestrzennego - plan ogólny gminy - testy MRiT

Prosimy o przekazanie adresów e-mailowych. W przypadku dużej liczby zgłoszeń do Ministerstwa, decydująca będzie kolejność, dlatego prosimy o niezwłoczne odpowiedzi.

Formularz zgłoszeniowy jest ograniczony do 50 pozycji. Po osiągnięciu tego limitu automatycznie zostanie zatrzymane przyjmowanie dalszych zgłoszeń.