Inne monografie

Towarzystwo Urbanistów Polskich wydaje monografie z obszarów zainteresowania swoich członków, a więc głównie z dyscyplin architektura i urbanistyka, inżynieria środowiska, inżynieria lądowa i transport, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz nauki socjologiczne.

Zapraszamy do współpracy autorów monografii naukowych, doktoratów, książek habilitacyjnych i profesorskich.

Zasady etyki publikacyjnej TUP

W Biurze TUP dostępne są:

KPP

„Urban Transformations Cities and Water. 50th ISOCARP WORLS CONGRESS GDYNIA 2014 Special Bulletin”, pod redakcją Tomasza Majdy, Ministry of Infrastructure and Development in association with ISOCARP and Society of Polish Town Planners (TUP), Warszawa 2014

– Introduction: Minister Paweł Orłowski
– 90 Years of Spatial Planning of Polish Cities: Maciej Nowakowski
– Regional Planning in Poland. a historical essay: Bartłomiej Kolipiński
– Current System of Spatial Development Planning in Poland: Krystyna Mieszkowska
– The National Spatial Development Concept 2030 – a Milestone Towards the Territorially-Oriented Development Policy: Magdalena Zagrzejewska-Fiedorowicz
– Spatial Planning on the Regional Level: Dorota Kamrowska-Załuska, Tomasz Parteka
– Functional Area Planning:
cross-border planning: Helene Freino
spatial planning of Polsh seaside towns: Barbara Bańkowska
metropolis and metropolitan aeras: Tomasz Ossowicz
– Local Planning System in Poland: Łukasz Pancewicz
– History of the Society of Polish Town Planners 1923-2013: Bogdan Wyporek