Jubileusz 100-lecia urodzin arch. Michała Bałasza

W roku bieżącym (choć oficjalne metryki podają rok urodzenia 1924) przypada jubileusz 100-lecia urodzin arch. Michała Bałasza. Pan inżynier Bałasz jest nestorem białostockich architektów, projektantem cerkwi i kościołów. Uważany jest przez PdOIA za najstarszego czynnego architekta na świecie. Ale warto przypomnieć, że jest też urbanistą: był Architektem Miasta Białegostoku, zaprojektował założenie Osiedla Dojlidy w Białymstoku. W związku z tym w dniu 18. kwietnia 2023 Prezes Zarządu Oddziału w Białymstoku, kol. Bartosz Czarnecki wręczył Jubilatowi list gratulacyjny oraz bukiet kwiatów. Czcigodnemu Jubilatowi serdecznie gratulujemy!