You are currently viewing Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – zapisy archiwalne transmisji

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej – zapisy archiwalne transmisji

Na stornie Senatu RP dostępne są zapisy transmisji archiwalnych na których przedstawione i omówione zostało Stanowisko TUP dotyczące zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

 retransmisja posiedzenia – cz. 1

 retransmisja posiedzenia – cz. 2