Opracowanie autorstwa p. Marka KĘDZIORY p.t. „Ekofizjograficzne uwarunkowania w urbanistyce” – część I i II

Szanowni Państwo,
udostępniamy do publicznego wykorzystania opracowanie pt. „Ekofizjograficzne uwarunkowania w urbanistyce” (część I i II), autorstwa śp. kol. Marka KĘDZIORY, wieloletniego Członka naszego Towarzystwa.