Pożegnanie Kol. Eugeniusza Nawrockiego

Łączymy się w głębokim żalu z Rodziną Kol. Eugeniusza Nawrockiego.