REGULAMIN konkursu krakowskiego Oddziału TUP na najlepsze prace dyplomowe

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy regulamin (wraz z kartą zgłoszenia) konkursu naszego oddziału na najlepszą pracę dyplomową z zakresu URBANISTYKI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO i ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU, obronioną w 2022 r.

Zapraszamy do udziału!