XVII edycja konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim w roku 2022

Oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich w Łodzi ogłasza XVII edycję konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną
w województwie łódzkim w roku 2022. Konkurs adresowany jest do jednostek samorządowych województwa łódzkiego, tj. powiatów i gmin (wiejskich, miejskich oraz wiejsko-miejskich). Nagrodzone przestrzenie zostaną zgłoszone na ogólnokrajowy konkurs Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce. Serdecznie zachęcamy wszystkie jednostki samorządowe województwa łódzkiego do uczestnictwa w organizowanym konkursie. Apelujemy jednocześnie do władz powiatowych o przekazanie treści niniejszego listu do wszystkich gmin leżących w granicach obszaru właściwego powiatu.

Zgłoszenie należy przesłać do 30 kwietnia 2023 r. na adres podany w regulaminie lub mailowo: konkurs_lodz@tup.org.pl.