Zmarł Kol. Marek Plura

21 stycznia 2023 roku odszedł Kolega Marek Mirosław Plura, członek oddziału śląskiego TUP, polityk, psychoterapeuta i działacz społeczny, poseł na Sejm VI i VII kadencji, poseł do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji, senator RP X (bieżącej) kadencji. Od urodzenia chorował na zanik mięśni. Poruszał się na wózku elektrycznym.

Niepełnosprawność to efekt wrodzonej dysfunkcji, choroby, albo wypadku. Jest to w miarę stały stan, do którego trzeba się dostosować, żeby żyć aktywnie, żeby realizować swoje plany i zwykłe obowiązki

Źródło: Plura: Z taktem i uśmiechem, czyli niepełnosprawność to nie choroba, dziennikzachodni.pl, 11 lutego 2014

Urodził się w roku 1970 w Raciborzu. Był żonaty, miał córkę i syna, mieszkał w Katowicach. Ukończył studia pedagogiczne oraz studia podyplomowe z zakresu psychoterapii. Pracował jako pracownik socjalny oraz jako pedagog w ośrodku rewalidacyjnym. Był założycielem Stowarzyszenia „Dobry Dom” i prezesem Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent”, a także przewodniczącym rady programowej Działu Integracyjno-Biblioterapeutycznego Biblioteki Śląskiej. Pełnił funkcję wicedyrektora Very Special Arts Poland. W 2002 zainicjował Konkurs Lady D. promujący niepełnosprawne kobiety aktywne w różnych dziedzinach życia. Działał w Europejskim Parlamencie Osób Niepełnosprawnych.

W słabości często leży siła. Skończyłem studia, zdobyłem pracę, działam społecznie, stworzyłem dom, rodzinę. Gdybym się bał, nigdy bym tego nie osiągnął. Nie uważam, że coś mi się należy za samo bycie niepełnosprawnym. Jestem za wspieraniem aktywności. Nie tylko ludzi ułomnych fizycznie, ale również społecznie, bezrobotnych, bezdomnych. Im potrzeba terapii, a nie więcej pieniędzy.

Źródło: Marek Plura, niepełnosprawny na wózku, chce być posłem, katowice.wyborcza.pl, 22 sierpnia 2005

W 2006 roku został wybrany do Rady Miasta Katowice. Dwukrotnie, w 2007 i 2011 roku został wybrany posłem okręgu katowickiego z listy Platformy Obywatelskiej. W Sejmie był członkiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Przewodniczył Podkomisji stałej ds. osób niepełnosprawnych, Parlamentarnemu Zespołowi ds. Osób Niepełnosprawnych i Parlamentarnemu Zespołowi ds. Piastówanio Ślónskij Godki. Był sprawozdawcą m.in. ustawy o języku migowym oraz o równouprawnieniu osób niepełnosprawnych. W 2014 roku uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. Został członkiem frakcji Europejskiej Partii Ludowej, Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Transportu i Turystyki. W 2019 roku został wybrany w skład Senatu RP X kadencji.

Gdybym miał dzisiaj przemawiać w Sejmie, musiałoby mnie trzymać przed mikrofonem czterech osiłków. I wymagałbym tego. Być może w ten przerysowany sposób od góry zmieniłbym coś na dole.

Źródło: Marek Plura, niepełnosprawny na wózku, chce być posłem, katowice.wyborcza.pl, 22 sierpnia 2005

Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich od 2013 roku. Był zaangażowany w realizację idei „miasta włączającego”, sprzyjającego nie tylko silnym, ale wszystkim mieszkańcom, nikogo nie pozostawiając na uboczu. Brał udział w wielu debatach dotyczących przebudowy przebudowie przestrzeni publicznych pod kątem włączenia społecznego. Dbał i zabiegał, by przestrzeń była „demokratyczna”, „solidarna” i „obywatelska”.

Kolejarze podnieśli mnie więc do góry i próbowali przepchnąć przez drzwi. Wózek się zaklinował… Wisiałem w powietrzu czerwony ze wstydu i nerwów. Pociąg nie ruszał. Pasażerowie nerwowo biegali dookoła i pytali, co się dzieje. Każdy przecież jedzie do stolicy na umówione spotkanie, musi coś załatwić, nie może się spóźnić. (…) Zastanawiam się, ile osób na wózkach znalazło się w takiej sytuacji jak ja. Ile musiały znieść upokorzenia, bo kupiły bilet i chciały gdzieś dotrzeć. Ja dojechałem, bo jestem posłem. Gdybym nie miał mandatu, pewnie zostałbym na peronie i czekał na pociąg z szerszymi drzwiami.

Źródło: Niepełnosprawny poseł zaklinowany w pociągu, wyborcza.pl, 3 lipca 2008

Szeroko znany był też ze wspierania dialektu (języka) śląskiego. Dwukrotnie był autorem poselskich projektów ustaw uznających etnolekt śląski za język regionalny, których Sejm nie uchwalił.

Dziś, gdy próbujemy otwarcie mówić o naszej ponad 1000-letniej śląskiej historii, czy kiedy dążymy do odrodzenia śląskiej tożsamości jesteśmy boleśnie oskarżani o separatyzm i dezintegrację państwa.

Źródło: Plura: Ślązacy oczekują szacunku i pomocy. Dziś ustawa o mniejszości śląskiej i języku śląskim, dziennikzachodni.pl, 15 stycznia 2016
Wystąpienie Kol. Marka Plury połączone z przekazaniem legitymacji członkowskiej TUP –
Katowice, 17 lutego 2014 roku

autor: Maciej Borsa