Z głębokim żalem TUP Oddział w Białymstoku zawiadamia

W dniu 23 marca 2023 roku zmarł
prof. dr hab. inż. arch.
Witold Czarnecki
1927-2023

architekt, naukowiec, wykładowca akademicki, działacz społeczny, kombatant
harcerz Szarych Szeregów wileńskiej drużyny Czarna Trzynastka
żołnierz 3. Wileńskiej Brygady Partyzanckiej „Szczerbca” Armii Krajowej, ps. „Kadet”
uczestnik Operacji „Ostra Brama” w ramach Akcji „Burza” na Wileńszczyźnie
więzień sowieckich łagrów: Kaługa, Liudinowo, Tichanowaja Pustyń
absolwent i asystent Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej
pracownik biur projektowych w Gdańsku i Gdyni
Architekt Miejski miasta Włocławka (1961-1968)
zastępca Głównego Architekta Województwa Olsztyńskiego (1969-1970)
Główny Architekt Województwa Bydgoskiego (1970-1972)
Prodziekan ds. Nauki na Wydziale Budownictwa Lądowego Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy (1975-1981)
Dyrektor Instytutu Architektury Politechniki Białostockiej (1982-1987)
Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej (1987-1990 i 1996-1999)
Dziekan Wydziału Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku (2005-2017)
Honorowy Profesor Politechniki Białostockiej; Profesor Zasłużony Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Członek Sekcji Historii Architektury, Urbanistyki i Konserwacji Zabytków Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk
Prezes Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich w Olsztynie, Prezes Zarządu Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Bydgoszczy;
założyciel i wieloletni Prezes Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna; Prezes Zarządu Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Białymstoku; członek Związku Nauczycielstwa Polskiego, Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Związku Szlachty Polskiej i innych organizacji społecznych i kulturalnych; inicjator i współzałożyciel Galerii im. Slendzińskich w Białymstoku
autor licznych artykułów, publikacji naukowych, rozpraw i monografii; laureat wielu nagród, wielokrotnie uhonorowany medalami i odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem AK, Medalem Wojska
Pożegnanie odbędzie się dnia 29 marca 2023 roku w godz. 17.00-20.00 w Domu Pogrzebowym w Białymstoku (Pl. Ks. A. Ołdziejewskiego 1)
Nabożeństwo żałobne odbędzie się dnia 30 marca 2023 roku o godz. 13.00 w Kościele pw. Chrystusa Króla w Białymstoku (Pl. Ks. A. Ołdziejewskiego 1) Następnie urna z prochami zostanie złożona w grobie rodzinnym na cmentarzu w Starosielcach (ul. Ks. Grzybowskiego 27)
Zamiast kwiatów prosimy o przekazanie darowizny Galerii im. Slendzińskich w Białymstoku lub na dowolnie wybrany cel charytatywny
Pogrążona w smutku
Rodzina