You are currently viewing Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym – szkolenie on-line

Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym – szkolenie on-line

Zapraszamy na cykl płatnych szkoleń on-line pt.: „Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym”, w ramach którego omówione zostaną kluczowe aspekty związane z opracowaniami środowiskowymi w perspektywie procedur planistycznych. 

Szkolenie autorskie poprowadzi dr Kinga Mazurek-Matuszewska.

Spotkanie I – 10 kwietnia 2024 r., Spotkanie II – 17 kwietnia 2024 r., Spotkanie III – 24 kwietnia 2024 r. w godz.:10:00-14:00

Więcej na stronie: