Budowanie odporności miasta z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury w świetle zmian w planowaniu przestrzennym - szkolenie on-line

Zapraszamy na cykl szkoleń on-line pt.: „Budowanie odporności miasta z wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury w świetle zmian w planowaniu przestrzennym”, dotyczących zagadnień związanych z rozwojem odporności miasta poprzez implementację błękitno-zielonej infrastruktury, obejmujące zmiany w planowaniu przestrzennym, prezentację przykładów rozwiązań w Europie i w Polsce (m.in. Wrocław, Warszawa, Gdańsk), oraz analizę wyzwań i możliwości związanych z jej stosowaniem, opartą na praktycznych przykładach. 

Szkolenie autorskie poprowadzą Jacek Godlewski oraz Małgorzata Bartyna-Zielińska.

Małgorzata Bartyna-Zielińska ukończyła gospodarkę przestrzenną na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej. Od wielu lat związana zawodowo z Urzędem Miejskim Wrocławia. Pracę w Urzędzie rozpoczęła jako urbanista w Biurze Rozwoju Wrocławia. Obecnie kieruje działem Kształtowania Środowiska i Przyrody w „zielonym departamencie” i odpowiada między innymi za realizację zadań związanych z adaptacją do zmian klimatu oraz prowadzenie międzynarodowych projektów dotyczących błękitno-zielonej infrastruktury.

Członkini: Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz PLPR Association (International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights). Posiada tytuł Rzeczoznawcy TUP w zakresie planowania przestrzennego oraz certyfikat facylitatora w zakresie prowadzenia konsultacji społecznych metodą Planning for Real

Aktywna uczestniczka wielu konferencji, sympozjów i seminariów związanych z błękitno zielona infrastrukturą i budowaniem odporności miast. Jest także autorką i współautorką kilku cytowanych publikacji.

Jacek Godlewski – doktor nauk technicznych, architekt i urbanista. Prezes oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich w Jeleniej Górze, organizator konferencji o nazwie „Budowanie w pięknym krajobrazie”. Autor publikacji związanych ze zrównoważonym rozwojem takich jak: „Zasady planowania i projektowania w otoczeniu obszarów chronionych”, „Identyfikacja systemu zielonej infrastruktury w dokumentach planistycznych i strategicznych wraz z propozycją zadań dla zachowania i rozbudowy zielonej infrastruktury”.  Autor studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Autor referatów prezentowanych na konferencjach naukowych takich jak: „Urbanizacja spontaniczna na przykładzie zamierzeń inwestycyjno – geodezyjnych”, „Łączność ekologiczna, a planowanie przestrzenne”. Moderator warsztatów pod nazwą „Ekologia konstruktywnie -zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych”,  w ramach których   prezentował tematy: „Środowisko miejskie: środowisko zrównoważone, zarządzanie zasobami naturalnymi, planowanie środowiskowe i zarządzanie”,  „Rozwój miasta a integracja działań”. Moderator sesji mobilnej „Błękitna Infrastruktura”, prowadzonej w ramach VI Kongresu Urbanistyki Polskiej „Jutro Miasta”. Laureat konkursów urbanistyczno – architektonicznych w tym: „Ideowa koncepcja zagospodarowania doliny Warty Puszczykowo- Poznań – Promnice”, „Opracowanie Koncepcji zagospodarowania nadodrzańskiego bulwaru na Starym Mieście w Głogowie”.

Program

Spotkanie I – 5 czerwca 2024 r.

godz.: 09:00-13:00

520 zł brutto/osoba

 1. Rozpoczęcie spotkania, przywitanie uczestników.
 2. Wprowadzenie do zagadnienia odporności miasta i błękitno-zielonej infrastruktury.
 3. Zmiany w planowaniu przestrzennym. Ewolucja dokumentów planistycznych. Obligatoryjność stosowania parametrów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.
 4. Prezentacja przykładów rozwiązań błękitno-zielonej infrastruktury w Europie, z uwzględnieniem wdrożeń krajowych.
 5. Zapisy w planach miejscowych odnośnie błękitno-zielonej infrastruktury, a realizacje – na przykładach z Wrocławia.
 6. Znaczenie błękitno-zielonej infrastruktury w zachowaniu łączności ekologicznej na przykładzie Regionu Karkonoskiego.
 7. Lessons learned – co się udało, co nie, co można było zrobić lepiej.
 8. Q&A, dyskusja.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość przesłania pytań, zagadnień, które ich szczególnie interesują odnośnie zapisów w miejscowych planach w zakresie błękitno-zielonej infrastruktury, które zostaną omówione na kolejnych zajęciach

Spotkanie II – 10 czerwca 2024 r.

godz.: 09:00-13:00

520 zł brutto/osoba

 1. Rozpoczęcie spotkania, przywitanie uczestników.
 2. „Zieleń i woda” w planach miejscowych.
 3. „Zieleń i woda” w ustalaniu lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz Zintegrowanych Planach Inwestycyjnych.
 4. Przykłady zapisów planach miejscowych z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury stosowanych w miastach w Polsce (Wrocław, Warszawa, Gdańsk, Łódź, Poznań, Kraków)
 5. Wyzwania związane ze stosowaniem określonych zapisów.
 6. „Case studies” – czy można osiągnąć zamierzony efekt stosując w planach miejscowych określone zapisy.
 7. Q&A, dyskusja.

Przy jednorazowym zapisie na wszystkie części szkolenia cena wyniesie 950 zł brutto/osobę

Formularz zgłoszenia


W przypadku braku konta na stronie prosimy o kontakt z biurem