Budowanie w pięknym krajobrazie – trzecia publikacja

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją pokonferencyjną „Budowanie w pięknym Krajobrazie IV, pt. „Typowa architektura Karkonoszy i Gór Izerskich”. Konferencja została zorganizowana w czerwcu 2010 r w Pałacu Wojanów [materiały konferencyjne; Budowanie w pięknym krajobrazie 3; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej; Wrocław 2012].

Publikacja ta została podzielona na dwie części: pierwsza dotyczy typowości architektury regionalnej na przykładzie Karkonoszy i Gór Izerskich, druga – wątków regionalizmu w architekturze oraz sposobów ich zachowania, jak również inspiracji dla nowych obiektów. W publikacji podjęto próbę określenia, jak można określić regionalizm w architekturze, gdy wpływ na jej kształt miała wielokulturowość regionu. Konferencja odbyła się w ramach przygotowań do IV Kongresu Urbanistyki Polskiej „Poznań– IX’12, Odpowiedzialni za miasto”