Najważniejsze informacje o zasięgu ponadregionalnym