„Jak wygląda zaangażowanie społeczne w Twoim mieście?” by UN-Habitat

Pomóż nam zapobiec rozwiązaniu SDG 11.3.2 dotyczącego partycypacji obywatelskiej w planowaniu urbanistycznym z Globalnej Bazy Danych SDG!

Wskaźnik SDG 11.3.2: „Odsetek miast o ograniczonym członkostwie obywatelskim w planowaniu przestrzennym i zarządzaniu miastem, które jest regularnie i demokratycznie” jest odłączony z globalnej bazy danych dotyczących rozwoju, wynikający z mniej niż 30% krajowych zgromadzeń na tego rodzaju zasadach wskaźnik.

UN-Habitat nowe narzędzie do stosowania i monitorowania danych w formie przyjaznej dla użytkowników aplikacji, które można przetłumaczyć na dowolny język, a jego zastosowanie dotyczy tylko 3 minut. Można również zwizualizować wyniki na następnej mapie i połączyć je z miastami na całym świecie.

Mamy tylko czas do czerwca 2024 r., aby uwolnić dane i związane z nimi konsekwencje, i obowiązki wynikające z różnych sektorów – społeczeństwa obywatelskiego, działającego, prywatnego, stosowanego akademickich i organizacji zawodowych. Zawiera wiele urządzeń uczestniczących w procesie zarządzania i zarządzania urbanistyką, Twój udział w ankiecie przyczyni się do pomiaru wyników na poziomie miasta i kraju oraz monitorowania lokalizacji SDG 11 na całym świecie.

How is civic engagement in your city? | Our City Plans