Wykład Dhiru Thadani’ego pt. „Traditional Town Planning versus Modern Practice”

W środę 17 kwietnia 2024 r. o godz. 16:15 w auli 103 na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej odbędzie się wykład Dhiru Thadani’ego, prezesa Kongresu Nowego Urbanizmu, oddział w Washington DC, zatytułowany Traditional Town Planning versus Modern Practice. Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej i Towarzystwo Urbanistów Polskich.

Dhiru Thadani
Prezes Kongresu Nowego Urbanizmu, Oddział w Waszyngtonie.

Dhiru A. Thadani jest architektem, urbanistą, autorem książek i pedagogiem, praktykującym od 1980 roku na arenie międzynarodowej. Był głównym projektantem nowych miast, rewitalizacji, restrukturyzacji i dogęszczeń tkanki miejskiej.

Dhiru urodził się w Bombaju w Indiach, a w 1972 roku przeniósł się do Waszyngtonu, gdzie skończył Architekturę. W ciągu pięćdziesięciu lat spędzonych w Waszyngtonie nauczał, praktykował i walczył o wzrost znaczenia architektury i urbanistyki w oczach opinii publicznej. Od momentu powstania w 1993 roku, Dhiru jest członkiem założycielem Kongresu na rzecz Nowego Urbanizmu (CNU), a w latach 1997-2013 pełnił funkcję przewodniczącego grupy zadaniowej i członka zarządu.

W 2015 roku został powołany do inauguracyjnego Kolegium Stypendystów CNU oraz otrzymał nagrodę Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych (ISOCARP) za całokształt twórczości. W 2011 roku otrzymał nagrodę Seaside Prize, przyznawaną za znaczący wkład w jakość i charakter społeczności. W 2001 roku był stypendystą Knight Foundation Community Builder Fellow. Jest laureatem ośmiu nagród CNU Charter Awards oraz wielu innych wyróżnień.

Dhiru jest autorem licznych książek, mi,in: The Language of Towns and Cities: A Visual Dictionary, published by Rizzoli in 2010; Visions of Seaside: Foundations, Evolution, Imagination, and Built & Unbuilt Architecture,published by Rizzoli in 2013; Reflections on Seaside: Muses, Ideas, Influences, and New & Future Projects,published by Rizzoli in 2021; and Washington Drawings: Abe to Zoo, published by TAU in 2022.