Konkurs na logo V. Kongresu Urbanistyki Polskiej

Towarzystwo Urbanistów Polskich, w celu określenia odpowiedniej oprawy graficznej działaniom V Kongresu Urbanistyki Polskiej, ogłasza konkurs na opracowanie znaku graficznego promującego ideę przyjętych założeń. Gospodarzem kongresu będzie Łódź – miasto poprzemysłowe z największą w Polsce XIX wieczną strefą wielkomiejską, stanowiącą wyjątkowe laboratorium dla weryfikacji możliwości dokonywania przekształceń rewitalizacyjnych miast poprzemysłowych.
Konkurs ma formę otwartą, ogólnopolską. Jest skierowany do wszystkich osób fizycznych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników i studentów uczelni plastycznych i technicznych o profilu artystycznym. Projekt konkursowy powinien oddawać charakter głównego hasła V Kongresu „Powrót do centrum” oraz nawiązywać kolorystyką stosowaną w promocji miasta Łódź.

Logo konkursowe musi posiadać następujące cechy:
– musi przedstawiać tematykę kongresu;
– ma być logotypem;
– musi posiadać dynamiczną kompozycję;
– mieć oryginalny sposób zapisu treści;
– mieć charakterystyczną, wyrazistą kolorystykę znaku wykorzystującą kolory użyte w logotypie miasta Łodzi;
– musi mieć współczesną stylistykę odnoszącą się do kulturowej wartości centrum miasta.

Prace konkursowe należy składać do dnia 31 marca 2015 roku.
Nagroda 5 000 zł.
Warunki konkursu przedstawiono w załączeniu.