Konkurs TUP na najlepsze prace dyplomowe

Zarząd Krakowskiego Oddziału TUP ogłasza KONKURS NA NAJLEPSZE PRACE DYPLOMOWE Z ZAKRESU URBANISTYKI, PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU OBRONIONE W 2023 R.

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy dyplomowej z zakresu urbanistyki, planowania przestrzennego i architektury oraz ich promocja. Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie) absolwentów kierunków Architektura, Architektura Krajobrazu oraz Gospodarka Przestrzenna uczelni z terenu województwa małopolskiego, obronione w 2023 roku.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz karty zgłoszeniowej można znaleźć w załączniku.