Pożegnanie Profesora Zygmunta Ziobrowskiego

Ze smutkiem informujemy o śmierci, w wieku 85 lat, prof. dr. hab. arch. Zygmunta Ziobrowskiego, od 1967 r. członka Towarzystwa Urbanistów Polskich, odznaczonego srebrną odznaką honorową TUP. 

Profesor był autorytetem z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, pierwszym Prezesem powołanej w 2002 r. Krajowej Izby Urbanistów. Był głównym projektantem: miejscowych i regionalnych planów zagospodarowania przestrzennego, m. in. aglomeracji Trypolisu, Katowic i Krakowa, Miejscowych Planów Ogólnych Zagospodarowania Przestrzennego Krakowa z lat 1988 i 1994, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Katowic, Krakowa i Warszawy, a także członkiem zespołu projektującego plan Bagdadu. Opracował wiele publikacji naukowych i badawczych, uczestniczył w gremiach zajmujących się problematyką polskiej przestrzeni na szczeblach krajowych i międzynarodowych.

Profesor był również wieloletnim dyrektorem krakowskiego oddziału Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej przekształconego w 2002 r. w Instytut Rozwoju Miast (obecnie Instytut Rozwoju Miast i Regionów).  

Pozostanie w naszej pamięci jako Mistrz i Przyjaciel.

Informacje o pożegnaniu Profesora:
Pogrzeb odbędzie się w środę, 30 sierpnia o godz. 11:00 na cmentarzu na Salwatorze.