Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta Łodzi

Szanowni Państwo,

w imieniu Dyrekcji Biura Architekta Miasta Łodzi, informujemy o ogłoszeniu I edycji konkursu Nagroda Architektoniczna Prezydenta Miasta Łodzi.

Celem konkursu jest nagrodzenie autorów osiągnięcia twórczego z dziedziny architektury. Przedmiotem konkursu będą ukończone i oddane do użytkowania obiekty, istotne dla wzmacniania i współtworzenia tożsamości Łodzi, wyróżniające się najwyższym poziomem rozwiązań funkcjonalnych, przestrzennych, a także wyjątkowym znaczeniem społecznym i środowiskowym.

W I edycji konkursu konkursu oceniane będą obiekty położone w granicach administracyjnych miasta Łodzi, których realizacja została zakończona w ciągu 5 lat poprzedzających rok przyznania nagrody.

Zgłoszenia przyjmowane będą za pośrednictwem elektronicznego formularza na platformie VOX POPULI (https://vox.uml.lodz.pl/) od poniedziałku 13.03.2023 r. do 12.04.2023 r. (przez 30 dni).

Kategorie konkursowe:

  1. zrewitalizowany obiekt/zespół – nowe życie w historycznych budynkach i założeniach urbanistycznych;
  2. współczesna kamienica łódzka – współczesna interpretacja kamienicy jako obiektu wpisanego w pierzeję ulicy lub placu;
  3. przestrzeń miejska – przestrzenie publiczne (np. ulice, place), tereny zielone (parki, skwery), obiekty komunikacyjne (mosty, kładki, wiadukty, węzły przesiadkowe, parkingi), mała architektura i meble miejskie (unikatowe lub systemowe), a także trwałe obiekty artystyczne realizowane w przestrzeni publicznej; do kategorii tej kwalifikują się także przestrzenie prywatne, pod warunkiem, że są ogólnodostępne (np. podwórka, pasaże);
  4. rozwiązania proekologiczne – obiekty, w których zastosowano rozwiązania dla zielonej lub błękitnej infrastruktury, efektywności energetycznej, przeciwdziałaniu emisji zanieczyszczenia powietrza;

Link do zarządzenia wraz z regulaminem: https://bip.uml.lodz.pl/files/bip/public/WOA_2023/2023_487.pdf