Wyniki konkursu na prace dyplomowe wykonane w roku akademickim 2022/23

Uprzejmie informujemy o rozstrzygnięciu konkursu na doroczną Nagrodę Honorową Oddziału Łódzkiego Towarzystwa Urbanistów Polskich z zakresu urbanistyki, planowania i gospodarki przestrzennej za prace dyplomowe wykonane w roku akademickim 2022/2023.

KATEGORIA: PRACE DRUGIEGO STOPNIA Z UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
Doroczna Nagroda Honorowa Łódzkiego Oddziału TUP: nie przyznano

Wyróżnienie dla Pana Tomasza Mikołajczyka za pracę pt.: „Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym w wybranych gminach w Polsce” wykonaną pod kierunkiem Pani dr hab. Lidii Groeger

KATEGORIA: PRACE PIERWSZEGO STOPNIA Z POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ
Nagroda Honorowa Łódzkiego Oddziału TUP dla: Pana Adama Miziołka za pracę pt.: „Ewolucja przestrzeni na przykładzie ulicy Narutowicza w Łodzi” wykonaną pod kierunkiem Pani dr inż. arch. Anety Tomczak

Wyróżnienie dla Pani Juli Szoszkiewicz za pracę pt.: „Miasta – ogrody – realizacja idei Ebenezera Howarda w polskich działaniach planistycznych” wykonaną pod kierunkiem Pani dr inż. arch. Anety Tomczak

KATEGORIA: PRACE PIERWSZEGO STOPNIA Z UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
Doroczna Nagroda Honorowa Łódzkiego Oddziału TUP: nie przyznano

Wyróżnienie dla: Pani Natalii Mańki za pracę pt.: „Kształtowanie miejskich przestrzeni publicznych z uwzględnieniem potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Perspektywa śródmieścia Łodzi” wykonaną pod kierunkiem Pana dr Jakuba Zasiny

W skład Komisji weszli:
● dr inż. arch. Danuta Mirowska-Walas – przewodnicząca
● mgr Mirosława Adamkiewicz
● mgr inż. arch. Krzysztof Bednarek
● mgr inż. arch. Gabriel Ferliński
● mgr inż. arch. Ewa Krakowska
● dr inż. Grażyna Ojrzyńska