Odbiór magisterskich prac dyplomowych

Zapraszamy po odbiór magisterskich prac dyplomowych, złożonych w ramach konkursu na magisterskie prace dyplomowe, a które nie zostały jeszcze odebrane.
Odbiór dotyczy prac obronionych w 1999, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 i 2021 roku.
Prace można odebrać w siedzibie Towarzystwa Urbanistów Polskich w godzinach pracy biura po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym w terminie do 15 września 2023 roku.
Po wyznaczonym terminie prac zostaną zutylizowane.