You are currently viewing Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy

Opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy

W dniu 12 września 2023 roku w Rządowym Centrum Legislacji opublikowany został projekt kolejnego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii dotyczącego ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Konsultacje projektu w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy, który został opublikowany w wykazie prac legislacyjnych pod numerem 98, zakończą się jeszcze we wrześniu bieżącego roku.

W projekcie uregulowano charakterystykę stref planistycznych, w tym ich profil funkcjonalny oraz wartość wskaźnika minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, a także sposób obliczania zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonności terenów niezabudowanych, tworzenia gminnego katalogu stref planistycznych, przygotowania projektu planu ogólnego, stosowania oznaczeń, nazewnictwa i standardów oraz sposób prezentacji graficznej danych przestrzennych, dokumentowania prac planistycznych w zakresie planu ogólnego, a także wydawania wypisów i wyrysów z planu ogólnego.