You are currently viewing Opublikowano rozporządzenie w sprawie projektu planu ogólnego gminy

Opublikowano rozporządzenie w sprawie projektu planu ogólnego gminy

W dniu 22 grudnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie projektu planu ogólnego gminy, dokumentowania prac planistycznych w zakresie tego planu oraz wydawania z niego wypisów i wyrysów.

Rozporządzenie w zasadniczy sposób określa szczegółowe rozwiązania oraz sposób postępowania dotyczący sporządzania planów ogólnych gmin. Podstawą jego przyjęcia stała się znowelizowana ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, której nowe brzmienie weszło w życie we wrześniu bieżącego roku.

Rozporządzenie określa charakterystykę stref planistycznych, w tym ich profil funkcjonalny oraz minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, a także sposób obliczania zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową oraz chłonności terenów niezabudowanych, tworzenia gminnego katalogu stref planistycznych, przygotowania projektu planu ogólnego gminy, stosowania oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposób prezentacji graficznej danych przestrzennych, dokumentowania prac planistycznych w zakresie planu ogólnego gminy, a także wydawania wypisów i wyrysów z planu ogólnego gminy.

W ubiegłych miesiącach w Dzienniku Ustaw opublikowane zostały również rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 24 października 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz z dnia 13 listopada 2023 roku w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego.

Dodaj komentarz