You are currently viewing Podsumowanie ostatniego zebrania ogólnego oddziału

Podsumowanie ostatniego zebrania ogólnego oddziału

W dniu 18 kwietnia 2024 roku w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej odbyło się kolejne zebranie ogólne gdańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Spotkanie prowadzone przez Koleżankę Annę Rubczak poświęcone zostało roli oraz zadaniom urbanistów w samorządach lokalnych w kontekście nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przykładem dla prowadzonej dyskusji była gmina wiejska Pruszcz Gdański. Sąsiaduje ona bezpośrednio z Gdańskiem oraz Pruszczem Gdańskim, przez co stanowi miejsce wielu zjawisk i procesów urbanistycznych związanych z rozwojem przestrzennym. Szczegółową charakterystykę gminy, w tym jej podział na dwie różniące się pod względem fizjonomii i uwarunkowań części, przybliżyła w ujęciu urbanistycznym Anna Rubczak.

Specjalnymi gośćmi spotkania byli Anna Tybel-Chmielewska oraz Andrzej Chmielewski, którzy w ostatnich miesiącach byli współorganizatorami oddolnego ruchu społecznego „Odpowiedzialna Gmina” zrzeszającego aktywistów z terenu gminy Pruszcz Gdański. Wraz z Anną Rubczak przybliżyli proces powstania grupy oraz przebiegu prac nad programem zrównoważonego rozwoju gminy, który stał się programem komitetu wyborczego. Ważnym elementem programu była lokalność i wzmacnianie tożsamości mieszkańców, czego podstawą stało się poszukiwanie symboliki gminy, o czym opowiadała Anna Tybel-Chmielewska.

W trakcie spotkania dyskutowano na temat świadomości mieszkańców i organów stanowiących gmin w zakresie złożonych zjawisk przestrzennych i urbanistycznych, które należy brać pod uwagę w planowaniu długofalowej wizji rozwoju. W tym kontekście omawiano między innymi wyzwania związane z perspektywą czasową sporządzenia planów ogólnych gmin, która może utrudniać rzeczowe i rzetelne przeprowadzenie całego procesu planistycznego oraz zapewnienie świadomego udziału społeczności lokalnej. W trakcie zebrania dzielono się również doświadczeniami z praktyki planistycznej w zakresie wykorzystywanych narzędzi partycypacji.

W związku z pojawiającymi się potrzebami w zakresie wymiany doświadczeń z praktyki planistycznej Oddział w Gdańsku przygotowuje jesienną konferencję szkoleniową dotyczącą pierwszych doświadczeń z wdrażania reformy systemu planowania przestrzennego. Program tego wydarzenia zostanie udostępniony w najbliższych tygodniach.

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.