Zaproszenie do udziału w seminarium dotyczącym kształtowania nowej architektury w środowisku zabytkowym

Współczesne procesy rozwoju miast w wielu przypadkach wiążą się z przekształcaniem istniejących obszarów i struktur, w tym między innymi przestrzeni o walorach historycznych i kulturowych. Intensywne procesy inwestycyjne dotyczą często terenów uprzednio zagospodarowanych. Z uwagi na szczególny charakter tych obszarów oraz pojawiające się wymogi związane z ochroną konserwatorską inwestycje wymagają szczególnej uwagi i wyważenia, zarówno kwestii nawiązania do istniejącego kontekstu, jak i wiążących się z kształtowaniem formy architektonicznej. Problem ten dodatkowo komplikuje brak jednoznacznie zdefiniowanej współczesnej teorii konserwatorskiej, czego skutkiem jest duża różnorodność podejść i proponowanych rozwiązań.

Biuro Architekta Miasta zaprasza do udziału w otwartym seminarium poświęconym kształtowaniu nowej architektury w środowisku zabytkowym, które odbędzie się w dniu 3 listopada 2022 roku w Europejskim Centrum Solidarności. Jego głównym celem jest dyskusja wokół zagadnień związanych z kreowaniem nowych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w zabytkowym środowisku miejskim takim jak obszar historycznego śródmieścia Gdańska. Spotkanie będzie okazją do poznania poglądów środowisk architektów, urbanistów oraz konserwatorów zabytków na temat współczesnych procesów rozwoju miasta oraz przekształcania istniejących obszarów i struktur o walorach historycznych i kulturowych.

Wydarzenie ma charakter otwarty. Debacie towarzyszyć będzie wręczenie nagród Prezydenta Miasta Gdańska w czwartej edycji konkursu na najlepszą gdańską realizację architektoniczną. Szczegółowy program seminarium i planowanych wystąpień znajduje się między innymi na stronie Biura Architekta Miasta.