Pożegnanie Profesora Andrzeja Marii Hrabca

fot. Edward Pięta, listopad 2021 r.

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 20 maja 2023 r. odszedł nasz Kolega, dr inż. arch. Andrzej Maria Hrabiec, prof. PK – architekt, urbanista, grafik, poeta.

Urodził się w Krakowie 8 czerwca 1956 r., wiele lat życia spędził w rodzinnym mieszkaniu przy ul. Chopina, miejsce to wspominał w swoich wierszach, kadrach i opowieściach. Ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej w 1980 r., od tego czasu pracował w Katedrze Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego (dawniej: Zakład Planowania Przestrzennego Instytutu Urbanistyki i Planowania Przestrzennego). Pracę doktorską pt. „Wpływ współczesnego rozwoju miasta na ekspozycję historycznej sylwety na wybranych przykładach miast południowej Polski” pod kierunkiem Pani Profesor dr hab. inż. arch. Barbary Bartkowicz obronił w marcu 1998 r.

Jest autorem wielu projektów architektonicznych, urbanistycznych i rewitalizacji w Polsce, dwa lata spędził przy rewitalizacji miast w Libii. Nie tylko w języku projektowym, ale i w stylu projektowania stosował środek pojęciowy metafory, za pomocą której przybliżał wizję i proces działań złożonych projektów rewitalizacji. Autentyczne przeżywanie miasta utrwalił również w poezji, malarstwie, grafikach.

Wspominając Kolegę, czytamy zbiory poezji: Dezercja Tektoniki, Kosztorys snów, Szczęsny Tryptyk, Tęczostrunnie, Łąka zapachów pełna, Syzyf zapętlony. Pamiętamy też niedawne wystawy: Zrewitalizowane Abstrakcje Urbanistyczne, Dom Którego Już Nie Ma.

Od 1988 r. był członkiem Towarzystwa Urbanistów Polskich w naszym oddziale, został odznaczony Srebrną Odznaką za pracę społeczną dla Miasta Krakowa.

Pozostanie w naszej pamięci jako serdeczny Przyjaciel.