You are currently viewing Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została opublikowana

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została opublikowana

W dniu 24 sierpnia 2023 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana została ustawa z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 roku poz. 1688). Niniejsza ustawa została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 lipca 2023 roku.

Zgodnie z art. 78 ustawy zasadnicza część jej przepisów wchodzi w życie z upływem 30 dni od dnia ogłoszenia. Okres ten nie dotyczy jednak wybranych narzędzi wprowadzonych niniejszą ustawą, w tym Rejestru Urbanistycznego, który będzie przygotowywany do końca 2025 roku. Jednocześnie do początku września trwają konsultacje społeczne projektów pierwszych aktów wykonawczych dotyczących nowej ustawy.