WARSZAWA W STUDIUM

dyskusja publiczna

Jakie pomysły dla Warszawy w nowym projekcie Studium?

Władze Warszawy zrezygnowały z kontynuacji prac nad nowym Studium, jednocześnie deklarując, że dotychczasowy projekt ma być wykorzystany w dalszych pracach planistycznych. Co warto z niego zachować, o czym należy zapomnieć, a co zachować na przyszłość? 18 września o godz. 17.00, w gmachu Wydziału Architektury PW przy ul. Koszykowej 55, odbędzie się publiczna dyskusja z udziałem ekspertów na temat projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Organizatorami są Wydział Architektury PW i Oddział Warszawski Towarzystwa Urbanistów Polskich. Zapraszamy wszystkich do dyskusji o przyszłości naszej Warszawy!

18 września o godz. 17.00

Wydziału Architektury PW

Aula 103