Wnioski o nadanie odznaczeń honorowych TUP

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Zarząd oddziału TUP w Białymstoku złożył wnioski o odznaczenia honorowe TUP
następujących członków:

 1. Jerzy Tokajuk – złota odznaka honorowa
 2. Marek Fiedoruk – srebrna odznaka honorowa
 3. Marta Ramotowska– srebrna odznaka honorowa
 4. Paweł Babul – srebrna odznaka honorowa
 5. Anna Maria Lebiedzińska-Łuksza – srebrna odznaka honorowa. 
  Jeżeli istnieją powodowy, dla których osoby te nie powinny otrzymać wnioskowanych przez
  Zarząd odznaczeń, prosimy o przesłanie stosownej informacji drogą mailową na adres
  oddziału: tup.bialystok@gmail.com do dnia: 22.05.2023 r.