Wnioski o nadanie odznaczeń

Zarząd Oddziału TUP w Lublinie, zgodnie z § 12 Regulaminu Odznaczeń Towarzystwa Urbanistów Polskich, podaje do publicznej wiadomości Członków Oddziału wnioski o nadanie odznaczeń honorowych TUP.

  1. Kol. Barbara Zofia Brylak-Szymczak – srebrna odznaka honorowa TUP;
  2. Kol. Stanisław Lichota – srebrna odznaka honorowa TUP;
  3. Kol. Edward Pomorski – srebrna odznaka honorowa TUP;
  4. Kol. Anna Muzyka – srebrna odznaka honorowa TUP;
  5. Kol. Ewelina Turkiewicz-Rejmak – srebrna odznaka honorowa TUP;
  6. Kol. Elżbieta Mącik – srebrna odznaka honorowa TUP;
  7. Kol. Dariusz Brzozowski – srebrna odznaka honorowa TUP;
  8. Kol. Bogumił Dariusz Postawski – srebrna odznaka honorowa TUP;
  9. Kol. Anna Polska – srebrna odznaka honorowa TUP;
  10. Kol. Anna Sawicka – srebrna odznaka honorowa TUP.

Osoby i Członkowie TUP mogą zgłaszać swoje wątpliwości i sprzeciwy dotyczące przedmiotowych wniosków do Zarządu Oddziału TUP w Lublinie na adres mailowy: lublin@tup.org.pl .