Wręczyliśmy odznaki honorowe Towarzystwa Urbanistów Polskich

W związku z zebraniem ogólnym odbywającym się w dniu 22 marca 2022 roku na Politechnice Gdańskiej wręczone zostały Odznaki Honorowe przyznane w trakcie Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Urbanistów Polskich. Zgodnie ze statutem Towarzystwa Urbanistów Polskich członkowie Towarzystwa za efektywną realizację celów Towarzystwa, poprzez ofiarną pracę społeczną i zawodową i wywiązywanie się z obowiązków członkowskich, mają prawo być odznaczani odznakami honorowymi, uzyskać godność członka honorowego oraz być wnioskowani do orderów i odznaczeń państwowych.

W trakcie spotkania godność członka honorowego wręczono kol. Feliksowi Pankau, wieloletniemu członkowi Zarządu Oddziału oraz Prezesowi Oddziału w okresie od 1996 do 2003 roku, związanemu z Wydziałem Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Samorządem Województwa Pomorskiego, w którym odpowiadał za obszar planowania przestrzennego pełniąc między innymi funkcję Generalnego Projektanta Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Złotą odznakę honorową wręczono natomiast kol. Jolancie Rolle, wieloletniej członkini Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału, związanej z Biurem Rozwoju Gdańska, w którym kierowała Zespołem Transportu, jak również z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni.

Ponadto w trakcie spotkania srebrne odznaki honorowe Towarzystwa Urbanistów Polskich wręczono zasłużonym w organizację prac Oddziału w Gdańsku w ostatnich latach koleżankom: Dorocie Kamrowskiej-Załuskiej, członkini Zarządu Oddziału od 2009 roku i członkini Zarządu Głównego od 2018 roku, w okresie od 2018 do 2021 roku Prezes Zarządu Oddziału w Gdańsku, Małgorzacie Kostrzewskiej, członkini Zarządu Oddziału od 2009 roku, zaś od 2021 roku członkini Komisji Rewizyjnej, Karolinie Krośnickiej, wieloletniej członkini Zarządu Oddziału od 2009 roku, w okresie od 2012 do 2018 roku Prezes Oddziału, Hannie Obracht-Prondzyńskiej, członkini Zarządu Oddziału w okresie od 2018 do 2021 roku, Annie Rubczak, członkini Towarzystwa oraz członkini Zarządu od 2021 roku oraz Magdalenie Szmytkowskiej, członkini Zarządu Oddziału oraz Członkini Rady Towarzystwa Urbanistów Polskich.