You are currently viewing Podsumowanie seminarium dotyczącego możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w planowaniu miast i regionów

Podsumowanie seminarium dotyczącego możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w planowaniu miast i regionów

W dniu 24 stycznia 2024 roku w Kunszcie Wodnym, nowej siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej przy Targu Rakowym, odbyło się kolejne zebranie ogólne gdańskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Tym razem wydarzenie odbywało się w ramach cyklu „Współczesne narzędzia planowania”. Seminarium dotyczące roli sztucznej inteligencji w planowaniu miast i regionów oraz analizy zbiorów danych Big Data wygłosiła Koleżanka Dorota Kamrowska-Załuska, która prezentowała w trakcie swojego wystąpienia między innymi wyniki prac badawczych dotyczących możliwości wykorzystania zbiorów Big Data w procesie wspomagania decyzji planistycznych.

Dyskusja, która miała miejsce po wygłoszonej prezentacji, dotyczyła różnych aspektów wykorzystania wielkich zbiorów danych w praktyce planistycznej i urbanistycznej. Takie działania dotyczą coraz częściej danych telefonii komórkowej, które pozwalają na analizę ruchu oraz zachowań różnych grup użytkowników. Ich analiza może wspomagać między innymi planowanie systemu transportowego w obszarach metropolitalnych. W odróżnieniu od wielu państw dane te na terenie Polski mają jednak charakter komercyjny, co wiąże się z koniecznością ponoszenia nakładów przez podmioty publiczne zainteresowane ich wykorzystaniem.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach.