Wyniki konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w woj. łódzkim w 2022 r. 

Rozstrzygnięty został doroczny konkurs na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w woj. łódzkim w 2022 r. 

Jury zadecydowało jednogłośnie o przyznaniu jednej nagrody oraz dwóch wyróżnień. 

Doroczną Nagrodę na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w woj. Łódzkim otrzymał projekt pn. Rewitalizacja obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej (w kategorii rewitalizacja przestrzeni publicznej). 

Wyróżnienia przyznano projektom: 

Skwer im. Pawła Królikowskiego (w kategorii nowo wykreowana przestrzeń w zieleni) oraz Zagospodarowanie terenu przy ul. Tarnowskiego w Warcie (w kategorii: nowo wykreowana przestrzeń rekreacyjna).

Jury obradowało w składzie: Adrianna Cieślak-Arkuszewska, Dominik Drzazga (przewodniczący Jury), Marcin Feltynowski,  Sylwia Krzysztofik, Lidia Lamcha (przedstawiciel WKZ), Justyna Nowak (zastępca Dyrektora BPPWŁ – przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego), Wojciech Pardała oraz Wiktor Wróblewski. Funkcję sekretarza bez prawa głosu pełnił  Bartosz Bartosiewicz.

GRAUTLUJEMY I ZAPRASZMY DO UDZIAŁU W PRZYSZŁYM ROKU!