Pożegnanie Marii Budzyńskiej-Michalskiej

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 czerwca 2023 r. zmarła nasza Koleżanka – Pani Maria Budzyńska-Michalska – Honorowy Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich – związana z Oddziałem TUP w Łodzi i aktywnie uczestnicząca w jego działalności. Z wykształcenia była magistrem geografii, a wiele lat swojego życia zawodowego poświęciła praktyce planowania regionalnego pracując w Biurze Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, gdzie zajmowała się problematyką analiz, studiów i różnorodnych opracowań środowiskowych oraz krajobrazowych.

Cześć Jej pamięci!

Pogrzeb odbędzie się w dn. 3 lipca 2023 r. (poniedziałek), o godz. 12:00, na Cmentarzu na Mani w Łodzi (cmentarz rzymskokatolicki pw. św. Antoniego, ul. Solec 11).

Z wyrazami współczucia i żalu dla Rodziny oraz Bliskich

Zarząd Oddziału TUP w Łodzi