Zaproszenie na otwarcie Skweru im. Kazimierza Balda

Szanowne Koleżanki i Koledzy – członkowie Towarzystwa Urbanistów Polskich

Zainteresowane osoby

Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP), Oddział w Łodzi, zaprasza uprzejmie na wydarzanie otwarcia Skweru im. Kazimierza Balda, w Łodzi, Plac Komuny Paryskiej (zielony skwer w narożniku ul. H. Sienkiewicza i ul. J. Tuwima), w dn. 26 września 2023 r. (wtorek), o godz. 15:00.

Nadanie skwerowi położonemu przy skrzyżowaniu ulicy Juliana Tuwima i ulicy Henryka Sienkiewicza, na części działki ewidencyjnej o numerze 237/88 w obrębie S-6 w Łodzi, imienia Kazimierza Balda – łódzkiego urbanisty zmarłego w roku 2020 – zostało dokonane przez łódzki samorząd (uchwała nr LXVIII/2038/22 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie nadania skwerowi nazwy Kazimierza Balda; Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 6 grudnia 2022 r. poz. 7027) na wniosek TUP, poparty przez Panią Prezydent Miasta Łodzi – Hannę Zdanowską.

W ramach kilkunastominutowej ceremonii przewidujemy krótkie wypowiedzi osób związanych z Kol. Kazimierzem Baldem – ze strony rodziny, współpracowników, przedstawicieli TUP oraz łódzkiego samorządu. Na wydarzenie zostały zaproszone lokalne media.

Wydarzenie ma charakter otwarty – zapraszamy do udziału wszystkie zainteresowane osoby.

Zarząd i członkowie

Towarzystwa Urbanistów Polskich

Oddziału w Łodzi