Z wielkim żalem informujemy, że odszedł od nas Kol. Janusz Matyjaszkiewicz

Z wielkim żalem informujemy, że odszedł od nas

architekt Janusz Matyjaszkiewicz

Członek Towarzystwa Urbanistów Polskich od 1968 roku

 nauczyciel akademicki,  z-ca Naczelnego Architekta Warszawy,
  z-ca Dyrektora Biura Planowania Rozwoju Warszawy,
autor wielu opracowań urbanistycznych i urbanistyczno – architektonicznych

W Zmarłym tracimy wybitnego urbanistę, dobrego kolegę i człowieka wielkiej kultury osobistej.

Łączymy się w bólu z Rodziną.

Zarząd Oddziału Warszawskiego TUP.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w sobotę 1 kwietnia 2023 r w Kościele Środowisk Twórczych
św. Andrzeja Apostoła i św. Alberta Chmielowskiego na ul. Senatorskiej 18 B przy pl. Teatralnym