You are currently viewing SPOTKANIE URBANISTÓW WARSZAWSKICH W RAMACH OBCHODÓW 100-LECIA TUP

SPOTKANIE URBANISTÓW WARSZAWSKICH W RAMACH OBCHODÓW 100-LECIA TUP

W dniu 27 maja 2023 r, w gościnnych progach Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, odbyło się spotkanie koleżeńskie Oddziału Warszawskiego TUP. Spotkanie objęli honorowym patronatem: Prezydent Warszawy , Marszałek Województwa Mazowieckiego i Wojewoda Mazowiecki. W spotkaniu wzięło udział ok. 60 Koleżanek i Kolegów oraz zaproszeni Goście.

Spotkanie poświęcone było roli urbanistów w kształtowaniu rozwoju Warszawy – ongiś, obecnie i w przyszłości.  Składało się z 2   części –  panelu dyskusyjnego oraz      wspomnień i rozmów w swobodnej atmosferze  przy „kawie i ciasteczkach”.

Panel dyskusyjny połączył 3 pokolenia urbanistów. W pierwszej części wypowiedzieli się Koledzy, którzy odkrywali w przeszłości bardzo ważną rolę w kształtowaniu rozwoju przestrzennego Warszawy. Pierwszymi  mówcami byli: szczególnie gorąco powitany, nestor warszawskich urbanistów, Kolega Bogdan Wyporek, w latach 60-tych XX w Z-ca Kierownika Pracowni Urbanistycznej Warszawy[1]  oraz arch. Olgierd Roman Dziekoński, w latach 90-tych XX w Wiceprezydent Warszawy[2]). Z przyczyn losowych, nie mógł wziąć udziału kol. Adam Kowalewski (w latach 70-tych XX w Dyrektor Biura Planowania Rozwoju Warszawy[3]). Przedmiotem wypowiedzi Kolegów był udział urbanistów w kształtowaniu rozwoju Warszawy i ich wzajemne relacje z Władzami Miasta.

W drugiej części panelu wypowiadali się Warszawiacy, którzy z tytułu swej działalności spotykają się z efektami pracy urbanistów oraz społeczną tego oceną. Panelistami byli: red. Elżbieta Uzdańska (Radio dla Ciebie), prof. arch. Karolina Tylkowska – Słyk (Wydział Architektury PW) oraz arch. Piotr Grzegorczyk (radny dzielnicy Warszawa Wawer). Paneliści, na pytanie prowadzącego, czy w ich ocenie i z ich obserwacji wynika, że urbaniści nadal są potrzebni, uprzejmie odpowiedzieli, że tak – ale zwrócili uwagę na potrzebę doskonalenia przez urbanistów warsztatu zawodowego.

W trzeciej części panelu wypowiedzieli się przedstawiciele studenckich kół naukowych, w tym: dr Joanna Budnicka – Kosior (opiekun SKN SGGW), stud. Lena Graba (SKN PW), stud. Jan Kowalski (SKN UW – Spatium) i stud. Julia Król (WAPW). Przedstawili oni swoje poglądy na temat roli urbanistów w nadchodzącej przyszłości.  

Organizacja spotkania była możliwa dzięki życzliwości Władz WAPW a w tym zwłaszcza kol. prof. arch. Krystyny Solarek (Prodziekan WAPW) oraz sponsorów, w tym: ARCHIPLAN STUDIO, BOLIX, GHELAMCO POLAND, JG ADVISORS, KORPORACJA RADEX, PORT PRASKI NOWE INWESTYCJE I WIENERBERGER CERAMIKA BUDOWLANA. Hojność sponsorów pozwoli także na wydanie drukiem Kroniki Oddziału Warszawskiego TUP, w której zawarte będzie także szersze omówienie panelu. Spotkanie zostało przez uczestników wysoko ocenione. Do tej oceny, bez wątpienia,  przyczyniło się zaangażowanie w jego organizację Kol. Kol. Krystyny Kudowskiej – Goc, Judyty Wesołowskiej, Dominiki Grabowskiej – Ropek, Daniela Piotrowskiego oraz, prowadzącego panel, Marcina Świetlika (Prezesa OW TUP).  


[1]Arch. B. Wyporek był później m.in. członkiem polskiego zespołu opracowującego plan odbudowy Skopje (Jugosławia) oraz, jako ekspert ONZ, głównym projektantem planu odbudowy Chimbote (Peru) i planu krajowego Libii a następnie koordynatorem projektów Habitatu w krajach Afryki i Bliskiego Wschodu; był także  Wiceprzewodniczącym Europejskiej Rady Urbanistów

[2]Arch. O.R. Dziekoński był później  m.in. ponownie Wiceprezydentem Warszawy, 2-krotnie Wiceministrem oraz Szefem Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP

[3]Arch. A. Kowalewski był także m.in. Ambasadorem RP, Wiceministrem i Ekspertem ONZ.