Udział w Gdańskim Forum Partycypacji

W niedzielę 4 czerwca br. odbyło się pierwsze Gdańskie Forum Partycypacji.

Forum było przestrzenią do wymiany myśli i doświadczeń oraz miejscem do zaprezentowania projektów partycypacyjnych, które zostały zrealizowane przez członków naszego oddziału.

W debacie pt. „Projekty z zaangażowaniem” udział wzięły: kol. Dorota Kamrowska-Załuska i kol. Weronika Mazurkiewicz. Koleżanki opowiedziały w jaki sposób włączają do planowania przestrzennego interesariuszy: mieszkańców, studentów i profesjonalistów, i czy te projekty wypracowane partycypacyjnie są wdrażane.

Działanie realizowane było w ramach projektu DecydujMY! Zwiększanie wpływu Młodych i Dorosłych na życie w Gdańsku DecydujMY – Fundacja RC. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Koordynatorem projektu jest kol. Martyna Nagórska.