You are currently viewing Zaproszenie do udziału w wieczorze promującym książkę „Od polis do metropolis”

Zaproszenie do udziału w wieczorze promującym książkę „Od polis do metropolis”

W imieniu Oddziału w Gdańsku serdecznie zapraszamy do udziału w wykładzie naszej Koleżanki Barbary Bańkowskiej, członkini honorowej Towarzystwa Urbanistów Polskich, o genezie i esencji książki „Od polis do metropolis” oraz o poszukiwaniu „złotego wieku” miast europejskich. W formie dziesięciu esejów urbanistycznych przedstawiony został w niej rozwój cywilizacji miejskiej Europy od najwcześniejszych śladów kultury antycznej do najciekawszych współczesnych sposobów odnowy miast metropolitalnych. Książka ta stanowi syntezę wcześniejszych publikacji autorki.

Barbara Bańkowska jest architektką, doktor urbanistyki, wykładowczynią wyższych uczelni państwowych i prywatnych. W swoim dorobku posiada około dwustu opracowań projektowych i projektowo-badawczych dotyczących miast Polski północnej i centralnej. Jest laureatką dziesięciu nagród ministerialnych za osiągnięcia twórcze w dziedzinie planowania przestrzennego i ochrony środowiska.

Wydarzenie odbędzie się w Bibliotece Oliwskiej, oddziale Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Józefa Conrada Korzeniowskiego, w dniu 19 kwietnia 2024 roku.