Zaproszenie na kolejne zebranie ogólne Oddziału

Już 3 czerwca 2024 roku o godzinie 16.30 w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej odbędzie się kolejne zebranie ogólne gdańskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Wiodącym wątkiem spotkania będzie dyskusja poświęcona dwóm aktualnym projektom dotyczącym rozwoju miast.

Pierwszą prezentację dotyczącą procesu niwelowania wykluczenia cyfrowego w przestrzeni miast wygłoszą Aleksandra Abakanowicz oraz Anna Knoff z Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, które pełnią rolę koordynatorek projektu „DIGI-INCLUSION – leaving no-one behind in a digital world”.

Ten międzynarodowy projekt realizowany w ramach sieci URBACT ma na celu walkę z wykluczeniem społecznym i zwiększanie włączenia cyfrowego nie tylko poprzez zapewnianie dostępu do technologii, ale przede wszystkim poprzez umożliwianie mieszkankom i mieszkańcom miast rozwijania niezbędnych umiejętności i zdobywania wystarczających uprawnień, aby w pełni wykorzystywali możliwości, jakie oferuje świat cyfrowy. 

W drugiej części spotkania Kol. Martyna Nagórska oraz Kol. Justyna Wieczerzak opowiedzą o procesie tworzenia Narzędziownika Gdańskich Partycypacji, który został stworzony podczas projektu DecydujMY, o którym informowaliśmy w poprzednim roku. Publikacja powstała przy współudziale miejskich specjalistów i aktywnych mieszkańców i mieszkanek Gdańska. Jedną z autorek Narzędziownika była również Kol. Anna Rubczak, natomiast rolę eksperta zewnętrznego pełniła kol. Dorota Kamrowska-Załuska.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!