Zaproszenie na LXXXVIII Otwarte Forum Dyskusyjne Urbanistów

Zarząd Krakowskiego oddziału TUP zaprasza na comiesięczne spotkanie w ramach Otwartego Forum Dyskusyjnego Urbanistów, które odbędzie się 24 maja 2023 r., o godzinie 18.00 (sala nr 9, parter budynku Wydziału Architektury, kampus Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej w Krakowie).

Temat przewodni spotkania: WYSTĘPOWANIE OSUWISK ORAZ TERENÓW ZAGROŻONYCH RUCHAMI MASOWYMI ZIEMI I INNE UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNE KRAKOWA – SUKCESY, PORAŻKI I WYZWANIA KRAKOWSKIEJ URBANISTYKI, W NAWIĄZANIU DO OBCHODÓW JUBILEUSZU 100-LECIA TUP

Szczegóły w dołączonym zaproszeniu.