Miasto, region, uzdrowisko – międzynarodowa konferencja naukowa

Krakowski odział Towarzystwa Urbanistów Polskich zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową „Miasto, region, uzdrowisko” organizowaną przez Katedrę Planowania Przestrzennego, Projektowania Urbanistycznego i Ruralistycznego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz Sekcję Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Komisji Urbanistyki i Architektury PAN w Krakowie.
Konferencja odbędzie się w dniach 23 i 24 listopada 2023 r.

Członkowie oddziału w ramach panelu eksperckiego wyjaśnią następstwa wprowadzenia nowego prawa przestrzennego dla praktyki zawodowej. Zachęcamy do udziału!

Celem głównym konferencji jest interdyscyplinarna i wieloaspektowa wymiana doświadczeń naukowców i praktyków w zakresie funkcjonowania, planowania i zarządzania rozwojem obszarów zurbanizowanych, zarówno niewielkich ośrodków miejskich, dużych miast, metropolii oraz szczególnie narażonych na presję inwestycyjną obszarów wiejskich w regionach metropolitalnych, czy istniejących i potencjalnych obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Konferencja poświęcona jest działalności naukowej, zawodowej i społecznej zmarłej w 2022 roku, prof. dr hab. inż. architekt Elżbiety Węcławowicz-Bilskiej i obejmuje swoją tematyką główne zagadnienia, którymi zajmowała się Ś.P. Pani Profesor – od tematyki regionalnej, poprzez planowane miejscowe po problematykę przestrzeni leczniczych niewielkich miejscowości uzdrowiskowych oraz architekturę.

Jest to dziesiąta konferencja w ramach cyklu Idea miasta, czas, miejsce, forma.

informacje ze strony Organizatora
www.a5.pk.edu.pl/konferencje/miasto/