You are currently viewing Zaproszenie na zebranie ogólne poświęcone elektrowni jądrowej

Zaproszenie na zebranie ogólne poświęcone elektrowni jądrowej

W dniu 20 listopada 2023 roku o godzinie 16 odbędzie się kolejne zebranie ogólne Oddziału w Gdańsku, które poświęcone zostanie uwarunkowaniom oraz dylematom związanym z lokalizacją w północnej części województwa pomorskiego pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. To strategiczna dla całego kraju inwestycja energetyczna, dla której pod koniec października Wojewoda Pomorski na wniosek spółki Polskie Elektrownie Jądrowe wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji tej inwestycji.

Wystąpienie dotyczące tych zagadnień zostanie przedstawione przez Koleżankę Annę Błażewicz-Stasiak, ekspertkę w zakresie projektów infrastrukturalnych, która koordynuje między innymi współpracę samorządów lokalnych z samorządem regionalnym na poszczególnych etapach postępowania administracyjnego związanego z realizacją tej inwestycji prowadzonej przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Z tego względu będzie to niewątpliwa okazja do poznania perspektyw różnych interesariuszy tego złożonego procesu. 

Zebranie odbędzie się w poniedziałek 20 listopada 2023 roku o godzinie 16, a w celu umożliwienia uczestnictwa z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość w sposób, który umożliwiłby dwukierunkową komunikację, będzie ono miało miejsce przy ulicy Straganiarskiej 24-27 w Gdańsku w siedzibie Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego oraz Pomorskiego Funduszu Rozwoju.

Serdecznie zapraszamy do udziału oraz ożywionej dyskusji.